Joget Workflow เป็นเครื่องมือ Open Source สำหรับการพัฒนาระบบ Workflow ด้วยแนวคิดการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ให้สามารถพัฒนาระบบ Workflow Application ได้โดยลดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้น้อยที่สุด (Low Code Application Platform)

การพัฒนาระบบ Workflow ในองค์กรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดการใช้กระดาษ และช่วยให้ธุรกิจได้ก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ

Joget Highlight

Simply

สร้าง Workflow ได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือที่เป็น GUI ทั้งหมด สามารถออกแบบ FlowChart พัฒนาเว็บ eForm โดยไม่จำเป็นต้องโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

Flexible

ด้วยการออกแบบสำหรับผู้ใช้งาน ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ว่าจะปรับแก้ eForm หรือข้อมูลอื่นๆ ก็ไม่ส่งผลต่อการทำงานระบบ เพราะมีการจัดการข้อมูลเบื้องหลังให้อัตโนมัติ

User Account

Joget มีการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ ไล่ตั้งแต่ระดับองค์กร แผนก ไล่ลงมาถึงผู้ใช้งาน และยังกำหนดบทบาท HOD สำหรับสิทธิ์การเข้าถึงเพื่ออนุมัติ Workflow ได้อีกด้วย

Open Source

Joget มีเวอร์ชันให้เลือกใช้งานถึง 3 แบบ 1. Open Source 2. Professional 3. Enterprise โดยเวอร์ชัน Open Source จะจำกัดเครื่องมือแค่ขั้นพื้นฐาน ส่วน Professional และ Enterprise จะมีค่าไลเซนส์สำหรับการใช้งาน ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องมืออำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

Plug-In

นอกจากจะมี web knowledgebase ขนาดใหญ่แล้ว Joget ยังมี Marketplace สำหรับดาวน์โหลด Joget Workflow Plug-In เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ หรือติดตั้ง Workflow Template ได้ตามต้องการ

Joget Workflow - Experiences


สร้าง Workflow ง่ายๆ ด้วยการ Drag and Drop ผ่านเครื่องมือ Workflow Management และ Process Automation

ใครๆ ก็สามารถ Design Web Application ผ่าน Joget ได้ด้วยวิธีการ Drag and Drop

การแสดงผลแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่พัฒนา ผ่านทางหน้า App Center โดยการแสดงผลขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึง

สามารถจัดทำรายงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งแดชบอร์ด กราฟ ไปจนถึงการ Integrate ร่วมกับระบบอื่นๆ อย่าง JasperReports

Design และ Template ที่ทันสมัย สามารถเลือกใช้งานได้ทันที

จัดรูปแบบในลักษณะ Progressive Web Application บนอุปกรณ์พกพาให้อัตโนมัติ (รองรับบน JogetDX เป็นต้นไป)